Đức áp dụng “Luật nhập cư sửa đổi” nhằm thu hút lao động lành nghề EU

Luật nhập cư sửa đổi bắt đầu có hiệu lực từ ngày 18/11/ 2023 nhằm thu hút lao động có tay nghề từ các quốc gia ngoài Liên minh châu Âu ( EU ). Các sửa đổi tiếp theo sẽ có hiệu lực từ ngày 1/3/2024 và cuối cùng là ngày 1/6/ 2024. Chính sách nhập cư mới sẽ dựa trên hệ thống tính điểm với 5 tiêu chí: năng lực chuyên môn, trình độ tiếng Đức, kinh nghiệm nghề nghiệp, các mối liên hệ với nước Đức và độ tuổi. Lợi thế lớn nhất là những lao động có trình độ học vấn hoặc chứng chỉ nghề tay nghề tương đương từ các nước thứ ba có thể vào Đức bằng "Thẻ xanh EU" mà không cần yêu cầu về trình độ tiếng Đức.

Thông tin chi tiết: https://bnews.vn/duc-ap-dung-luat-nhap-cu-sua-doi-nham-thu-hut-lao-dong-lanh-nghe-eu/315509.html