Dừng chính sách cho học sinh, sinh viên hoàn cảnh khó khăn vay vốn mua máy tính học trực tuyến

Ngày 20/11, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 195 / NQ - CP về việc dừng chương trình tín dụng đối với học sinh , sinh viên có hoàn cảnh gia đình khó khăn để mua máy tính , thiết bị phục vụ học tập trực tuyến tại Quyết định số 09 / 2022 / QĐ - TTg ngày 04/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ. Học sinh học trực tuyến. Ảnh minh họa : Thanh Tùng / TTXVN Theo đó , Chính phủ phê duyệt chủ trương dừng chương trình tín dụng đối với học sinh , sinh viên có hoàn cảnh gia đình khó khăn để mua máy tính , thiết bị phục vụ học tập trực tuyến tại Quyết định số 09 / 2022 / QĐ - TTg.

Thông tin chi tiết: https://baotintuc.vn/xa-hoi/dung-chinh-sach-cho-hoc-sinh-sinh-vien-hoan-canh-kho-khan-vay-von-mua-may-tinh-hoc-truc-tuyen-20231120200716256.htm