Đừng nghe chim lợn

Mới có rung lắc một phiên

Mà chim lợn hot liên thiên rợp trời

Chỉ mong index tơi bời

Đi đâu chằng nói 1 lời hay ho

Có em chứng sĩ làm thơ

Vần thể lục bát hững hờ động viên

Anh em cứ chờ trong phiên

Canh chỉnh là múc có xiền T3.

Múc gì ư, PVT là lựa chọn tốt….