Duy trì đà tăng trưởng, Bảo hiểm PVI vững thế số 1 thị trường Bảo hiểm phi nhân thọ về quy mô và hiệu quả

Tổng doanh thu năm 2023 của Tổng công ty Bảo hiểm PVI đạt 14.547 tỷ đồng, tăng trưởng 14,0% so với năm 2022 và dẫn đầu thị trường bảo hiểm phi nhân thọ. Doanh thu bảo hiểm gốc đạt 11.002 tỷ đồng, tăng trưởng 9,7%, chiếm thị phần cao nhất. Bảo hiểm PVI vừa tổ chức thành công Lễ tổng kết hoạt động kinh doanh và tôn vinh tập thể, cá nhân xuất sắc năm 2023. Tham dự buổi lễ có sự tham dự của nhiều lãnh đạo PVI và đại biểu trong Hội đồng thành viên, Ban Tổng giám đốc, Lãnh đạo các Ban và Giám đốc các đơn vị thành viên, Trưởng các Văn phòng đại diện CSKH và các cán bộ đoàn viên Công đoàn tiêu biểu đại diện cho hơn 2.400 cán bộ, đoàn viên Công đoàn của Tổng công ty Bảo hiểm PVI.

Thông tin chi tiết: https://petrotimes.vn/duy-tri-da-tang-truong-bao-hiem-pvi-vung-the-so-1-thi-truong-bao-hiem-phi-nhan-tho-ve-quy-mo-va-hieu-qua-704520.html

9 Likes

Pvi Tây liên tục đăng ký mua vào

PVI đầu ngành bảo hiểm phi nhân thọ