DXG đã test thành công! Múc

Nhận định kỹ thuật:

  • Sau khi tạo Gap tăng giá hôm nay DXG đã test GAP thành công tại vùng hỗ trợ hình thành từ Gap tăng và 2 đỉnh trước đó, mở ra tiếp diễn xu hướng tăng cho DXG
  • RSI tiếp tục giữ mức trên 50 cho thấy xu hướng tăng của DXG vẫn duy trì rất tốt
  • Chart 1p cho thấy mô hình sóng tăng giá với DXG ngay tại vùng hỗ trợ, cho thấy lực cầu tốt tham gia bắt DXG tại vùng này

1 Likes

Tham gia room tư vấn miễn phí tại: Nhóm: Room tư vấn Nguyễn Thế Hưng