DXG hành trình không có đỉnh

mô hình giá lên múc nhé ae

4 Likes

Giờ còn điểm vào k chủ top

3 Likes

Dxg chơi với anh Thìn phải cẩn thận anh đức ạ
Tầm 14-15 ra hàng

2 Likes

Chắc phải đến khi ra báo cáo quý IV bác nhỉ?

2 Likes

uh 15 là quất thôi không ham hố

3 Likes

vượt 18 lên 25

kinh vại :smiley: :smiley: :smiley:

1 Likes

DXG 2020 : Net income loss -484 bn , rev 2,657bn VND
2021: Business plan : net profit 1,200-1,400 bn VND , Sales value for brokerage 105,000 bn, project launch 6 projects

đang có tin này nên nhiều ng hơi hoảng

1 Likes

đúng giá 18.4 sáng nay, ae xuống tàu trong trật tự nhé, tôi lập topic dxg từ giá 11 giờ 18 đúng target rồi

bán chưa để em xuống tàu

1 Likes

bán rồi 18 là đủ target

1 Likes

thế là ngọt rồi, ăn 70% rồi còn gì

sang dòng Chứng khoán và khu công nghiệp đi

1 Likes

té rồi chạm đúng 18

1 Likes

Em đu đỉnh hôm t5 thì phải làm sao các bác

1 Likes

DXG phiên 15.1 úp thế tạm đứng ngoài đã

1 Likes

Các chỉ số - Stochatic => cắt xuống; RSI (14) đang ở vùng quá mua và đã đủ nhịp tính theo sóng Eliotte => Do đó DXG bán là chính xác. Bác bán rất chuyên nghiệp
Rất nhiều CP lớn đã đến đỉnh điều chỉnh rồi => Do đó VNI có thể điều chỉnh rồi mới tăng tiếp được (Có thể lên 1300-1400). Nhịp điều chỉnh này là nhịp điều chỉnh giống như nhịp 30/10 rồi sẽ lại lên tiếp 2 tháng (như nhịp 30/10 đến nay)
Trước khi tăng thì phải điều chỉnh đã - đây là quy luật bình thường.
Bác sử dụng các tham số RSI, Stoch, PAR + khối lượng => để xác định xu hướng đi trước của giá là hợp lý.

1 Likes

Vấn đề là giờ nó sẽ chỉnh về 15? khi có tin đồn báo cáo kinh doanh kém thì vô hàng ngon…

1 Likes

Nay lại vượt 18 r bác có nhận định tnao về con này

Lái đánh quá hay vượt 18 rồi có lẽ mốc tiếp theo là 3x chẳng

E vẫn chờ nhận định các tiền bối chưa dám vào hàng