DXG sóng còn hay hết?

Sao phải bán giá này bro nhỉ?

Mở tài khoản chứng khoán:

Margin 3:7 lãi 9.9%/năm, phí 0.15%
Bảo lãnh thêm sức mua đầu ngày
Có hàng T0
Tel: 0912107487

Bán sớm thì mua lại giá rẻ hoặc tránh downtrend ngắn - xác định sóng dài thì ôm ,khoing thì cuốn chiếu theo thôi

1 Likes

OK bro

Mở tài khoản chứng khoán:

Margin 3:7 lãi 9.9%/năm, phí 0.15%
Bảo lãnh thêm sức mua đầu ngày
Có hàng T0
Tel: 0912107487

DXG chiều CE không anh em?

Mở tài khoản chứng khoán:

Margin 3:7 lãi 9.9%/năm, phí 0.15%
Bảo lãnh thêm sức mua đầu ngày
Có hàng T0
Tel: 0912107487

Đang hai tay hai em đào rồi bro - tầm này tiền là bể khổ :laughing:

Chúc mừng bro.

Mở tài khoản chứng khoán:

Margin 3:7 lãi 9.9%/năm, phí 0.15%
Bảo lãnh thêm sức mua đầu ngày
Có hàng T0
Tel: 0912107487

Có khi bro cầm mấy chục tỏi mới đáng chúc mừng - chứ em cầm có tý thôi -kiếm tý rau tý bún thôi bro

Cứ có lời là ngon bro ơi.

Mở tài khoản chứng khoán:

Margin 3:7 lãi 9.9%/năm, phí 0.15%
Bảo lãnh thêm sức mua đầu ngày
Có hàng T0
Tel: 0912107487

Chết cơm sáng em đặt lệnh full margin dxg 21.9 rồi - canh bạc này có cụ nào cứu được không :pleading_face:

DXG đã xanh

Mở tài khoản chứng khoán:

Margin 3:7 lãi 9.9%/năm, phí 0.15%
Bảo lãnh thêm sức mua đầu ngày
Có hàng T0
Tel: 0912107487

Bác ở lại mạnh giỏi em té kaka😆

OK bro

Mở tài khoản chứng khoán:

Margin 3:7 lãi 9.9%/năm, phí 0.15%
Bảo lãnh thêm sức mua đầu ngày
Có hàng T0
Tel: 0912107487

Nay DXG lại xanh anh em nhỉ

Mở tài khoản chứng khoán:

Margin 3:7 lãi 9.9%/năm, phí 0.15%
Bảo lãnh thêm sức mua đầu ngày
Có hàng T0
Tel: 0912107487

Thoát đi cụ để còn có giá rẻ sau mua lại - tầm này tiền nó ra vào chơi mới mấy tay f0 thì kéo đếch đươcj

Thoát rồi bro ơi.

Mở tài khoản chứng khoán:

Margin 3:7 lãi 9.9%/năm, phí 0.15%
Bảo lãnh thêm sức mua đầu ngày
Có hàng T0
Tel: 0912107487

Ngồi đợi mua lại thôi cụ - game dxg còn dài nhưng cũng phải về lại 14-15 nhỉ :laughing:

Căng vậy cơ à?

Mở tài khoản chứng khoán:

Margin 3:7 lãi 9.9%/năm, phí 0.15%
Bảo lãnh thêm sức mua đầu ngày
Có hàng T0
Tel: 0912107487

Trời cứu

Mở tài khoản chứng khoán:

Margin 3:7 lãi 9.9%/năm, phí 0.15%
Bảo lãnh thêm sức mua đầu ngày
Có hàng T0
Tel: 0912107487

Té đi cụ nhanh thì chiều mai trên thuyền đợi các cụ

các cụ vào khóc đi - chửi chủ tịch các kiểu đi - em xin lên thuyền t3 về bán cho các cụ :laughing: