DXG update BSC

Khuyến nghị mua cổ phiếu DXG với giá mục tiêu 30.200 đồng/CP

CTCK BIDV (BSC)

Lợi nhuận năm 2021-2022 của Công ty cổ phần Tập đoàn Đất Xanh (DXG) phục hồi mạnh nhờ bàn giao một loạt dự án cũng như mảng môi giới và mức nền lợi nhuận thấp trong năm 2020.

Bên cạnh đó, tổng giá trị sản phẩm mở bán của DXG giai đoạn 2020-2023F ghi nhận bình quân khoảng 6.000-7.000 tỷ/năm.

Thêm vào đó là kỳ vọng đẩy nhanh tiến độ pháp lý tại thành phố Hồ Chí Minh từ năm 2021, qua đó mở khóa tài sản tích lũy như Gem Riverside, Gem Premium

Năm 2021, BSC ước tính doanh thu và lợi nhuận sau thuế công ty mẹ ước đạt 7.860 tỷ đồng (tăng 172% so với năm ngoái) và 1.521 tỷ đồng so với mức lỗ 432 tỷ năm 2019, , nhờ vào bàn giao các dự án (1) Opal Boulevard, (2) Gem Sky World, (3) ST-Mortiz và sự hồi phục của mảng dịch vụ môi giới. EPS 2021 FW =2.778 đồng/cp. PE 2021 FW = 8.5 lần.

BSC duy trì khuyến nghị mua cổ phiếu DXG và nâng giá mục tiêu lên 30.200 đồng/CP (+28% so với mức giá đóng cửa ngày 09/03/2021) dựa trên phương pháp RNAV do thay đổi một số giả định sau: (1) Cập nhật thêm dự án, (2) Điều chỉnh mức chiết khấu WACC và chiết khấu rủi ro, (3) Nâng triển vọng mảng môi giới.

Tham gia room tư vấn tại
https://zaloapp.com/g/nlkxwa365
phí giao dịch 0.15 %,margin lãi 9.9 %
Liên hệ zaalo 0986344056

1 Likes

Khuyến nghị mua cổ phiếu DXG với giá mục tiêu 31.300 đồng/CP CTCK KB Việt Nam (KBSV) Kết quả kinh doanh quý III/2021 của CTCP Tập đoàn Đất Xanh (DXG – sàn HOSE) kém tích cực hơn các quý trước bởi quá trình giãn cách xã hội kéo dài ảnh hưởng đáng kể tới hoạt động môi giới bất động sản. Tuy nhiên, lũy kế 9 tháng đầu năm 2021, kết quả kinh doanh của DXG có nhiều khởi sắc nhờ bàn giao dự án Gem Skyworld và Opal Boulevard. Doanh thu 9 tháng đầu năm 2021 của DXG đạt 7.819 tỷ đồng (tăng 317% so với cùng kỳ năm ngoái), lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ đạt 882 tỷ đồng, so với mức âm 388 tỷ cùng kỳ năm 2020. Lợi nhuận quay lại đà tăng trưởng từ năm 2021 khi bàn giao hơn 3,000 căn tại hai dự án Gem Sky World và Opal Boulevard. Chúng tôi ước tính trong năm 2021, Đất Xanh sẽ ghi nhận 7.616 tỷ đồng doanh thu từ hai dự án trên. Doanh thu năm 2021 và 2022 của DXG ước tính đạt lần lượt 9.520 tỷ đồng và 11.597 tỷ đồng , tương ứng với lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ đạt 1,244 tỷ đồng và 1,697 tỷ đồng. Trong năm 2022, DXG tập trung hoàn thiện và mở bán các dự án mới tại Bình Dương như Opal Cityview, Opal Parkview và Park City. Ngoài ra, dự án Gem Riverside cũng được kì vọng sẽ mở bán trở lại. Tổng giá trị hợp đồng bán của các dự án trong năm 2022 ước đạt 9.175 tỷ đồng (tăng 32% so với năm trước). Dựa trên triển vọng kinh doanh và định giá, chúng tôi tiếp tục đưa ra khuyến nghị mua đối với cổ phiếu DXG với giá mục tiêu là 31.300 đồng/CP, cao hơn 20% so với giá đóng cửa ngày 23/11/2021.

Khuyến nghị mua cổ phiếu DXG với giá mục tiêu 50.000 đồng/CP CTCK BIDV (BSC) Luận điểm đầu tư đối với cổ phiếu Công ty cổ phần Tập đoàn Đất Xanh (DXG – sàn HOSE) là Tăng trưởng lợi nhuận bình quân (CAGR) năm 2021-2023 kỳ vọng đạt 26% nhờ danh mục sản phẩm bàn giao sẵn sàng và mảng môi giới phục hồi so với mức nền thấp năm 2021. Bên cạnh đó, tổng giá trị sản phẩm mở bán của DXG giai đoạn 2022-2023F ghi nhận bình quân ước tính bình quân khoảng 17.000 tỷ đồng/năm. Ngoài ra, kỳ vọng đẩy nhanh tiến độ pháp lý tại thành phố Hồ Chí Minh năm 2022, qua đó mở khóa tài sản tích lũy như Gem Riverside, Gem Premium. BSC ước tính doanh thu và lợi nhuận sau thuế năm 2022 công ty mẹ ước đạt 11.730 tỷ đồng (tăng 16% so với năm trước) và 1.483 tỷ đồng (tăng trưởng 28%), nhờ vào bàn giao các dự án (1) Gem Sky World, (2) ST-Mortiz và sự hồi phục của mảng dịch vụ môi giới. Chúng tôi duy trì khuyến nghị mua cổ phiếu DXG với giá mục tiêu là 50.000 đồng/cp (tăng 24% so với mức giá đóng cửa ngày 23/02/2022) dựa trên phương pháp RNAV do thay đổi một số giả định sau: (1) Cập nhật thêm dự án, (2) Điều chỉnh tăng giá bán một số dự án có khả năng triển khai khả thi tại HCM (Gem Riverside & Gem Premium).

Doanh thu và lợi nhuận sau thuế công ty mẹ của CTCP Tập đoàn Đất Xanh (DXG – sàn HOSE) 6 tháng đầu năm 2021 ghi nhận lần lượt mức 3.342 tỷ đồng (giảm 49% so với cùng kỳ năm ngoái) và 402 tỷ đồng (giảm 51%), lần lượt hoàn thành 30% và 29% kế hoạch doanh thu và lợi nhuận đặt ra. Tổng giá trị mở bán năm nửa đầu năm 2022 ước đạt ghi nhận khoảng 100 triệu USD, hoàn thành 25% kế hoạch đặt ra. Khả năng hoàn thành kế hoạch sẽ phụ thuộc vào việc mở bán dự án Gem Riverside. BSC điều chỉnh giảm dự báo doanh thu và lợi nhuận năm 2022 của DXG lần lượt ước đạt 10.691 tỷ đồng (tăng 6% so với năm trước, giảm 11% so với dự báo gần nhất) và lợi nhuận sau thuế công ty mẹ đạt 1.274 tỷ đồng (tăng trưởng 10%, giảm 13% so với dự báo gần nhất). EPS FW 2021 = 2.115 đồng. PE FW 2022 = 13,8 lần, PB FW 2022 = 1,7 lần. Nguyên nhân điều chỉnh chủ yếu do ảnh hưởng mảng môi giới trong bối cảnh thị trường bất động sản trầm lắng từ quý II/2022. So với báo cáo khuyến nghị Mua gần nhất ngày 23/02/2021, giá cổ phiếu DXG đã ghi nhận mức điều chỉnh mạnh tương đồng với thị trường sau khi đạt mục tiêu trước đó của chúng tôi. BSC đưa ra giá mục tiêu 1 năm là 38.300 đồng/CP (tăng 36,7% so với mức giá đóng cửa ngày 12/08/2022) và duy trì khuyến nghị mua đối với cổ phiếu DXG dựa trên việc thay đổi một số giả định sau: (1) Áp mức chiết khấu 20% do các yếu tố rủi ro từ ngành và thị trường lên RNAV cũng như (2) tăng chi phí vốn WACC lên mức 13% từ mức 11.5% do lãi suất tăng lên và (3) điều chỉnh giá bán một số dự án theo giá thị trường (Gem Riverside, Gem Premium).