DXS: Đất Xanh Services phát hành 121 triệu cổ phiếu tăng vốn điều lệ

Công ty CP Dịch vụ Bất động sản Đất Xanh ( DXS ) đã được chấp thuận niêm yết bổ sung gần 121 triệu cổ phiếu DXS với mệnh giá 10.000/ cổ phiếu, tổng giá trị chứng khoán thay đổi niêm yết sẽ là 1.209 tỷ đồng. Sau khi thay đổi niêm yết, tổng số lượng cổ phiếu lưu hành của Đất Xanh Services đã tăng từ 453,1 triệu đơn vị lên 574,1 triệu đơn vị. Vốn điều lệ của doanh nghiệp tương ứng được nâng từ 4.531 tỷ đồng lên đến 5.741 tỷ đồng. Đất Xanh Services ghi nhận doanh thu thuần quý III/ 2023 giảm 52% so với cùng kỳ năm ngoái, trong đó doanh thu dịch vụ bất động sản giảm 71% so với cùng kỳ, xuống còn 154 tỷ đồng; doanh thu từ bán căn hộ, nhà phố, đất nền giảm 36%, còn gần 312 tỷ đồng. Lãi ròng giảm mạnh trong quý III/ 2023 chủ yếu là do tình hình khó khăn chung của thị trường ảnh hưởng đến lĩnh vực bất động sản, dẫn đến doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ giảm mạnh.

Thông tin chi tiết: https://vietnamdaily.trithuccuocsong.vn/bat-dong-san/dat-xanh-services-phat-hanh-121-trieu-co-phieu-tang-von-dieu-le-192098.html

6 Likes