Dxs giá hiện tại là bò hay ếch ương

Luận điểm đầu tư:

  • Tây đang cầm 88 triệu cp ở vùng giá cao và không bán ra.
  • DXG đang cầm 56% vốn
  • giá trị sổ sách của dxs là 18,816 vnd. Hầu hết khoản sổ sách này là tương đương với tiền vì dxs dùng vốn để ký quỹ phân phối bds
  • với giá này thì p/b 0,36 nghĩa là anh em đang mua lại phần vốn của Tây và dxg góp với giá chỉ có 36%, hấp dẫn đấy
  • bds về lâu dài sẽ ấm trở lại cùng với tăng trưởng kinh tế, nhóm môi giới bds như dxs sẽ cầm tiền nhanh hơn và nhiều hơn chủ đất
    Vài tản mạn về con hàng dxs các cao nhân cho ý kiến

Chậm nhất hết quý 2 tiền sẽ được nới lỏng trở lại

Tây cắt lỗ hết rồi cụ, xem lại lịch sử giao dịch trong tháng 10 nhé

Cứ đường mình mình đi, Tây chỉ tham khảo

Tây còn cầm 88 triệu, xem trên trang hsx.vn

Phím con nào là Phượng hoàng nhưng bỏ quên ở đáy xã hội

1 Likes

P/b 0,37, hơn trăm dự án ở sg đang dần gỡ pháp lý, môi giới bds lại có hàng để giao dịch

Hạ ls cho vay bds, thì thằng buôn đất ngon nhất

DXS phát hành thêm 121 triệu cổ phiếu thưởng với tỷ lệ 26,70%…chắc phải vượt 10 :smiling_face:


Nhiều dự án sắp đc cấp gpxd dxs lại đầu hàng mà buôn