DXY đã rơi về 108.2, DJ tăng 900đ

Chứng khoán Mỹ đang hồi phục mạnh mẽ. Còn Việt Nam ta vẫn tiếp tục dò đáy, chưa thấy dấu hiệu nào hồi phục trong 1 vài tháng tới. Nhìn mà buồn não nề.