EIB: “Chơi lớn” khi xóa gần 1.425 tỷ đồng tiền lãi cho công ty của bầu Đức, Eximbank đang làm ăn ra sao?

,

Eximbank đã xóa gần 1.425 tỷ đồng tiền lãi cho công ty của bầu Đức. Công ty Hoàng Anh Gia Lai đã tất toán đủ số tiền 750 tỷ đồng cho Eximbank để tất toán khoản vay vào năm 2014.
Tổng số tiền lãi được miễn giảm là gần 1.425 tỷ đồng. Tuy nhiên, Eximbank ghi nhận kết quả kinh doanh khá ảm đạm trong quý 3/ 2023 và 9 tháng đầu năm 2023. Tỷ lệ nợ xấu của Eximbank tăng mạnh từ mức 1,8% hồi đầu năm lên 2,64% vào cuối tháng 9/2023.

Thông tin chi tiết: https://markettimes.vn/choi-lon-khi-xoa-gan-1-425-ty-dong-tien-lai-cho-cong-ty-cua-bau-duc-eximbank-dang-lam-an-ra-sao-48940.html