EIB: Eximland báo lỗ 15,6 tỷ đồng do không còn hoạt động tài chính đột biến

CTCP Bất động sản E Xim ( Eximland ) đã ghi nhận quý kinh doanh thua lỗ tiếp theo, kéo lỗ ròng cả năm 2023 lên 15,6 tỷ đồng. Doanh thu thuần của Eximland tăng gần 31% so với cùng kỳ 2023, nhưng lợi nhuận gộp giảm 3% so với cùng kỳ. Eximland chỉ ghi nhận 5 triệu doanh thu tài chính trong kỳ này, trong khi cùng kỳ đột biến tới 30 tỷ đồng. Tổng tài sản của Eximland giảm nhẹ gần 7% về mức 684 tỷ đồng và đang vay nợ tài chính ngắn và dài hạn ở mức 116 tỷ đồng.

Thông tin chi tiết: https://vietnamdaily.trithuccuocsong.vn/doanh-nghiep/eximland-bao-lo-156-ty-dong-do-khong-con-hoat-dong-tai-chinh-dot-bien-200507.html

5 Likes