El Nino đe dọa vựa lúa Đông Nam Á

Nông dân cần hỗ trợ hiện đại hóa nông nghiệp và quản lý rủi ro khí hậu trong bối cảnh thời tiết thất thường do tác động của El Nino đe dọa nguồn cung lúa thiết yếu cho châu Á. Hiện tượng thời tiết cực đoan El Nino đang quay trở lại và tác động đến nhiều khu vực, từ đảo Java của Indonesia đến vựa lúa Isaan ở Thái Lan và Nueva Ecija tại Philippines. Sự kiện "Godzilla El Nino" giai đoạn 2014 - 2016 đã khiến sản lượng gạo Đông Nam Á giảm 15 triệu tấn trong 2 năm, khiến hàng triệu người tại khu vực sản xuất và tiêu thụ khoảng 30% sản lượng gạo thế giới rơi vào tình cảnh mất an ninh lương thực.

Thông tin chi tiết: https://hanoimoi.vn/el-nino-de-doa-vua-lua-dong-nam-a-648463.html