Em trai của Phó tổng giám đốc PET có dấu hiệu chưa đăng ký đã bán ra cổ phiếu

## Người thân lãnh đạo Tổng công ty cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí (Petrosetco, mã PET - sàn HoSE) báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu.

Cụ thể, ông Huỳnh Văn Báu, em ông Huỳnh Văn Ngân, Phó tổng giám đốc Petrosetco vừa bán ra toàn bộ 10.000 cổ phiếu để giảm sở hữu về 0 cổ phiếu, giao dịch được thực hiện trong ngày 22/5.

Điểm đáng lưu ý, theo dữ liệu trên HoSE, từ ngày 5/4 đến ngày 24/5, HoSE không ghi nhận thông báo đăng ký bán ra cổ phiếu PET của ông Huỳnh Văn Báu.

Petrosetco (PET): Em trai của Phó tổng giám đốc có dấu hiệu chưa đăng ký đã bán ra cổ phiếu ảnh 1
HoSE không ghi nhận đăng ký bán cổ phiếu của ông Huỳnh Văn Báu

Trước đó, ngày 14/4, ông Huỳnh Văn Báu vừa mua vào 10.000 cổ phiếu PET để nâng sở hữu từ 0 cổ phiếu lên 10.000 cổ phiếu. Tuy nhiên, mãi tới ngày 27/4, kết quả giao dịch mới được công bố trên HoSE.

Theo điểm a và b, Điều 33 của Thông tư 96/2020/TT-BTC quy định: “a) Trước ngày dự kiến thực hiện giao dịch tối thiểu 03 ngày làm việc, người nội bộ và người có liên quan phải công bố thông tin về việc dự kiến giao dịch theo mẫu quy định tại Phụ lục XIII hoặc Phụ lục XIV ban hành kèm theo Thông tư này; b) Thời hạn thực hiện giao dịch không được quá 30 ngày, kể từ ngày đăng ký thực hiện giao dịch. Người nội bộ và người có liên quan phải thực hiện theo thời gian, khối lượng, giá trị do Sở giao dịch chứng khoán đã công bố thông tin và chỉ được thực hiện giao dịch đầu tiên vào ngày giao dịch liền sau ngày có thông tin công bố từ Sở giao dịch chứng khoán”.

Xét về hoạt động kinh doanh, trong quý I/2023, Petrosetco ghi nhận doanh thu đạt 4.245,8 tỷ đồng, giảm 11,8% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế ghi nhận 39,7 tỷ đồng, giảm 55,2% so với cùng kỳ năm trước.

Trong kỳ, lợi nhuận gộp giảm 8,4% so với cùng kỳ, tương ứng giảm 16,77 tỷ đồng, về 182,33 tỷ đồng; doanh thu tài chính tăng 38,9%, tương ứng tăng thêm 17,84 tỷ đồng, lên 63,75 tỷ đồng; chi phí tài chính tăng 216,5%, tương ứng tăng thêm 60,07 tỷ đồng, lên 87,82 tỷ đồng; chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp giảm nhẹ 1,8%, tương ứng giảm 2,03 tỷ đồng, về 108,09 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

Như vậy, mặc dù lợi nhuận gộp giảm 8,4% nhưng lợi nhuận sau thuế giảm tới 55,2%, nguyên nhân chủ yếu do chi phí tài chính tăng cao.

Petrosetco cho biết chi phí tài chính tăng đột biến do chi phí lãi vay tăng thêm 44,42 tỷ đồng, lên 71,08 tỷ đồng; chi phí tài chính khác tăng thêm 15,4 tỷ đồng, lên 16,4 tỷ đồng…

Trong năm 2023, Petrosetco đặt kế hoạch kinh doanh với doanh thu 18.000 tỷ đồng, tăng 2% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế dự kiến 240 tỷ đồng, tăng 43% so với thực hiện trong năm 2022. Như vậy, kết thúc quý đầu năm 2023, Petrosetco mới hoàn thành 16,5% kế hoạch lợi nhuận năm.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 24/5, cổ phiếu PET giảm 400 đồng về 24.250 đồng/cổ phiếu.