Ernst & Young từ chối kiểm toán cho DRH Holdings

Công ty kiểm toán trong nhóm big4 bất ngờ ngưng thực hiện dịch vụ kiểm toán cho DRH Holdings, đồng thời muốn chấm dứt hợp đồng trước thời hạn mà chưa đưa ra nguyên nhân.

Công ty Cổ phần DRH Holdings (Mã: DRH) vừa có văn bản giải trình về việc chậm công bố thông tin báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 và báo cáo thường niên 2023, đồng thời nêu lộ trình khắc phục vấn đề này.

Về báo cáo tài chính kiểm toán 2023 phải được nộp sau 90 ngày kể từ ngày kết thúc năm tài chính, lãnh đạo DRH Holdings nói rằng đã thực hiện đầy đủ các thủ tục về việc phát hành báo cáo mà đơn vị kiểm toán đã yêu cầu.

"Tuy nhiên vào ngày 14/5, công ty nhận phản hồi không rõ nguyên nhân từ đơn vị kiểm toán về việc ngưng thực hiện công tác kiểm toán BCTC năm 2023", DRH báo cáo đang làm việc với đơn vị kiểm toán về việc này.

Đồng thời, công ty cho biết sẽ chọn đơn vị kiểm toán khác để thực hiện kiểm toán cho năm 2023. Do vậy, BCTC kiểm toán 2023 sẽ được hoàn thành trước ngày 15/8/2024 thay vì ngày 15/5/2024 như thông báo trước đó.

Đối với báo cáo thường niên 2023 phải đượ nộp sau 110 ngày kể từ ngày kết thúc năm tài chính, lãnh đạo DRH Holdings nói do chưa hoàn thiện BCTC kiểm toán 2023 nên nhiều thông tin liên quan báo cáo thường niên chưa được hoàn thiện.

Do đó, công ty chưa thể công bố báo cáo thường niên đúng thời hạn quy định, dự kiến sẽ công bố sau 10 ngày kể từ khi hoàn thành BCTC kiểm toán 2023.

Nguồn: HL tổng hợp.

Được biết, trong ngày 14/5, DRH Holdings đã gửi văn bản đến công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam đề nghị cung cấp lý do ngưng thực hiện dịch vụ kiểm toán và soát xét đối với hồ sơ tài chính DRH.

EY là đơn vị kiểm toán nhiều năm gần đây cho DRH Holdings nhưng vừa thông báo chấm dứt thực hiện hợp đồng trước thời hạn và tiến hành việc thanh lý đối với hợp đồng, tuy nhiên phía công ty niêm yết không nhận được nguyên nhân của việc chấm dứt hợp đồng.

"Trong suốt quá trình thực hiện, DRH vẫn đảm bảo cung cấp đầy đủ hồ sơ mà đối tác yêu cầu để hoàn tất thủ tục phát hành báo cáo tài chính kiểm toán 2023", lãnh đạo doanh nghiệp cho biết.

Do đó, DRH yêu cầu EY có văn bản phản hồi về nguyên nhân của việc ngưng thực hiện công tác kiểm toán BCTC năm 2023 cũng như việc đề nghị chấm dứt hợp đồng trước thời hạn, để công ty có căn cứ báo cáo với các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Trước đó, Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM (HOSE) đã có văn bản hắc nhở chậm công bố BCTC và Báo cáo thường niên năm 2023 đối với DRH Holdings.

Trên báo cáo tự lập năm 2023, DRH Holdings ghi nhận doanh thu thuần lao dốc 85% còn gần 9 tỷ đồng. Các chi phí hoạt động cao khiến doanh nghiệp bị lỗ nặng gần 95 tỷ đồng, lần lỗ trở lại kể từ 2012 đến nay.

Đến cuối năm ngoái, quy mô tổng tài sản của doanh nghiệp đạt hơn 3.900 tỷ đồng và vốn chủ sở hữu hơn 1.500 tỷ đồng. Phần lớn tài sản nằm ở khoản mục phải thu ngắn hạn và hàng tồn kho với tổng tỷ trọng 67%, lượng tiền mặt theo tính toán của doanh nghiệp còn hơn 100 tỷ đồng.

Trên thị trường, cổ phiếu DRH thuộc nhóm "trà đá" khi chỉ quanh mức 4.000 đồng/cổ phiếu. Do đó, dù với quy mô vốn điều lệ hơn 1.200 tỷ đồng nhưng giá trị vốn hóa của doanh nghiệp chỉ hơn 500 tỷ đồng.

Huy Lê

https://vietnambiz.vn/ernst-young-tu-choi-kiem-toan-cho-drh-holdings-202451610432739.htm