EU đưa sầu riêng Việt Nam vào diện kiểm soát

Việt Nam xuất khẩu sầu riêng vào EU bị đưa vào diện kiểm tra dư lượng thuốc trừ sâu với tần suất 10%. Điều này là lần đầu tiên sầu riêng của Việt Nam xuất khẩu vào EU bị đưa vào diện kiểm tra dư lượng thuốc trừ sâu tại cửa khẩu. Các mặt hàng của Việt Nam vào EU sẽ chịu giám sát cửa khẩu là ớt chuông, mỳ ăn liền và sầu riêng với tần suất kiểm tra tương ứng là 50%, 20% và 10%. Đậu bắp và thanh long vẫn nằm trong phụ lục thêm yêu cầu giấy chứng nhận chất lượng từ Việt Nam với tần suất kiểm tra tương ứng là 50% và 20% tại cửa khẩu EU. Quy định này có hiệu lực 20 ngày sau ngày đăng công báo.
Việt Nam đã xuất khẩu sầu riêng tươi đến 24 thị trường và mặt hàng sầu riêng đông lạnh cũng được xuất khẩu tới 23 thị trường. Trung Quốc là thị trường xuất khẩu sầu riêng lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch gần 2 tỷ USD, chiếm 91% tổng giá trị xuất khẩu loại trái cây này của Việt Nam.

Thông tin chi tiết: https://znews.vn/eu-dua-sau-rieng-viet-nam-vao-dien-kiem-soat-post1455657.html

5 Likes