EVF - Tăng vốn và câu chuyện cho vay trả góp sản phẩm Apple qua ví điện tử MoMo

EVF – Công ty cổ phần tài chính điện lực
Game tăng vốn và câu chuyện cho vay trả góp sản phẩm Apple qua ví điện tử MoMo
Kế hoạch phát hành thêm bằng quyền mua cổ phiếu với tỷ lệ 1:1 cho cổ đông hiện hữu với giá quyền là 11k.

Giá giao dịch trên sàn đang ở giá 9 trong khi giá trị sổ sách là 12,3k

Kế hoạch phát hành tăng vốn sẽ diễn ra trong quý II - quý III/2023, đã sắp đến thời điểm thực hiện

Động lực của việc tăng vốn đến từ sự hợp tác với MoMo để cho vay trả góp các sản phẩm Apple khi mở Apple Store ở Việt Nam
https://nguoiquansat.vn/apple-den-viet-nam-lo-dien-mot-doanh-nghiep-niem-yet-dung-sau-vi-dien-tu-momo-cho-vay-tra-gop-79246.html
Kế hoạch sử dụng vốn doanh nghiệp có lộ trình rất chi tiết

Sự hợp tác với MoMo sẽ là động lực thúc đẩy doanh nghiệp tăng trưởng với chỉ tiêu kế hoạch tăng trưởng trên 20% lợi nhuận sau thuế

Số lượng cổ phiếu lưu hành 351tr cổ phiếu, trong khi ban lãnh đạo và cổ đông lớn chỉ nắm khoảng 13%. Trong báo cáo ĐHCĐ chỉ có 36 nđt tham gia đhcđ chiếm 56% số lượng Cp lưu hành mà giao dich trung bình chỉ hơn 500k cp chứng tỏ lượng cổ phiếu trôi nổi bên ngoài rất ít
 Giá cổ phiếu trên sàn đang ở giá 9, giá sổ sách 12, giá phát hành quyền mua 11. Cổ phiếu vừa breakout nền giá sau 20 tuần tích lũy với biên độ chỉ 20% rất chặt chẽ + kèm theo các xúc tác mới từ câu chuyện doanh nghiệp thì mức giá hiện tại còn rất rẻ

1 Likes

sóng mới nào, quý 2 lãi khá khủng

bom xịt rồi đấy

sắp tới ngày hưởng quyền không lên bài tiếp bác. Bỏ cuộc rồi hay sao ?

có vẻ game bị xịt thật