EVN gặp khó về tài chính khiến vòng quay tiền mặt của NT2 bị ảnh hưởng

Công ty Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 ( NT2 ) ghi nhận lợi nhuận giảm 64,7% so với cùng kỳ năm trước, tương đương 54% kế hoạch năm 2023 của công ty. Nguyên nhân là do EVN đang gặp khó về tài chính, dẫn đến vòng quay chuyển đổi tiền mặt của NT2 bị ảnh hưởng. NT2 đã phải chia sẻ nguồn cung khí với nhà máy điện Nhơn Trạch 1, dùng nguồn nhiên liệu diesel đắt tiền làm nguồn nguyên liệu thay thế và vận hành với công suất thấp trong giai đoạn này.
Sản lượng phát điện của NT2 luôn thấp hơn sản lượng hợp đồng ( Qc ), do các mỏ khí đang dần cạn kiệt với tốc độ nhanh hơn dự kiến, NT2 đã phải chia sẻ nguồn cung khí với nhà máy điện Nhơn Trạch 1, dùng nguồn nhiên liệu diesel đắt tiền làm nguồn nguyên liệu thay thế và vận hành với công suất thấp trong giai đoạn này.

Thông tin chi tiết: https://vietnamdaily.trithuccuocsong.vn/doanh-nghiep/evn-gap-kho-ve-tai-chinh-khien-vong-quay-tien-mat-cua-nt2-bi-anh-huong-192917.html