EVN và EDF trao đổi về khả năng hợp tác trong lĩnh vực truyền tải, phân phối điện

Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam ( EVN ) Võ Quang Lâm đã có buổi làm việc với Giám đốc khu vực châu Á - Thái Bình Dương của Tập đoàn Điện lực Pháp ( EDF ) International Networks, ông Lionel Besombes về khả năng hợp tác trong lĩnh vực truyền tải và phân phối điện tại Hà Nội. EVN đang quản lý hơn 29.900 MW công suất nguồn điện và đang quản lý vận hành toàn bộ đường dây truyền tải. EVN phục vụ khoảng 30 triệu khách hàng trong lĩnh vực kinh doanh và phân phối điện, với tốc độ phát triển khách hàng khoảng 5%/ năm. EDF International Networks thuộc Tập đoàn EDF, có kinh nghiệm trong việc cải tiến, hiện đại hóa trong vận hành lưới điện và đầu tư khoảng 61 tỷ Euro trong giai đoạn 2021 - 2035 cho phát triển hệ thống điện. Hai bên đã thống nhất tiếp tục triển khai các buổi làm việc để trao đổi kinh nghiệm và mở ra các cơ hội hợp tác trong thời gian tới.

Thông tin chi tiết: https://nangluongvietnam.vn/evn-va-edf-trao-doi-ve-kha-nang-hop-tac-trong-linh-vuc-truyen-tai-phan-phoi-dien-31829.html