F0 Gia nhập xu hướng mới

5 YẾU TỐ TẠO RA SỰ THAY ĐỔI HIỆU QUẢ

Cách đây mấy tháng, trong một buổi họp của team #TeslaK9K, mình có được chia sẻ về 5 yếu tố giúp cho một tổ chức thay đổi và tạo ra hiệu quả. Xin phép chia sẻ lại với mọi người.

  • Chiến lược

  • Quyền lợi cho những người tham gia

  • Kỹ năng thực chiến .

  • Nguồn lực

  • Kế hoạch

Chúng tôi tạo ra giá trị cho bạn cùng chia sẽ trách nhiệm .

■■■■ Lee Do 0909815779 #VPS #KongkeringStock