F0 không đọc sẽ chết!......đia ngục chắc chắn đang chờ đợi những kẻ làm giá!

…Trên thực tế, sự nguy hại của giới làm giá đối với nhà đầu tư cá nhân còn nguy hiểm, tồi tệ hơn nhiều so với những con số chúng ta thấy. Vì thứ sụp đổ là niềm tin. Sẽ chẳng ai thống kê được trong vòng 20 năm qua, bao nhiêu người tán gia bại sản, bao nhiêu trăm ngàn nhà đầu tư mãi mãi không quay lại thị trường do lỡ sập bẫy thua lỗ trầm trọng vì quá trình làm giá này…

https://vietstock.vn/2022/05/lam-gia-co-phieu-qua-loi-ke-cua-mot-soi-gia-chung-khoan-3355-966147.htm

Méo quan tâm f0 f1 là ai cái mà nhiều thằng quan tâm nhất là ngoài kia cáng nhiều thằng chết thì một số thằng vẫn béo ú, ở cái tt đầy sự lọc lừa này là tay to có sự chống lưng là vua của tất cả …kkkk

đừng buồn
qua thời kỳ quá độ này
mọi thứ sẽ rất tốt đẹp :joy:
trăng đến rằm trăng tròn…yên tâm :joy:

1 Likes