Fed tăng lãi suất ảnh hưởng thế nào đến bđs trong lịch sử?

Nếu nhìn lại Lịch Sử thì chúng ta sẽ thấy Giá BĐS ở Việt Nam chẳng có liên quan gì tới lãi suất FED ở bên Mỹ cả:
(Ảnh đính kèm là biểu đồ lãi suất FED)

  • Giai đoạn 1993-2001 khúc này FED tăng mạnh lãi suất (6%) , nhưng BĐS Việt Nam tăng giá hàng chục lần

  • Giai đoạn 2006-2008: FED cũng tăng mạnh lãi suất (5%) , nhưng BĐS Việt Nam vẫn tăng giá phi mã.

  • Giai đoạn 2010-2014 FED hạ lãi suất rất thấp (<1%) nhưng BĐS Việt Nam lại xì hơi.

Vậy đâu phải cứ khi nào lãi suất FED tăng thì giá BĐS Việt Nam sẽ giảm.???
Có khi còn tăng đuổi theo lãi suất của FED.!