FiinGroup: Bây giờ các ngân hàng mới ngấm đòn nợ xấu trái phiếu bất động sản

FiinGroup cho rằng triển vọng thị trường bất động sản Việt Nam trong năm 2024 vẫn chưa rõ và phụ thuộc nhiều vào việc tháo gỡ nợ xấu trái phiếu doanh nghiệp và nợ vay bất động sản. Đầu tư tư nhân của doanh nghiệp nội địa dự kiến sẽ khó khăn trong năm 2024 do triển vọng kinh tế chưa rõ hoặc chưa ở giai đoạn tăng trưởng cao. Nguồn vốn trung và dài hạn vẫn là một thách thức lớn khi môi trường lãi suất tăng trở lại. Đối với thị trường bất động sản, cầu thì lớn nhưng vấn đề là phía cung, cụ thể là pháp lý làm ảnh hưởng đến khả năng hoàn thành dự án và khả năng tái cấp vốn vẫn là một thách thức lớn. FiinGroup cho rằng hiện nay các ngân hàng mới "ngấm đòn" nợ xấu trái phiếu bất động sản, được thể hiện ở tỷ lệ vi phạm nghĩa vụ trái phiếu doanh nghiệp ở mức rất cao và tỷ lệ tạo lập nợ xấu đang tăng cao. Việt Nam hiện có dư địa để nới lỏng tài khóa và tiền tệ một cách chọn lọc như tăng trưởng tín dụng dựa trên sự phân tách theo cấp độ rủi ro hoặc mức xếp hạng tổ chức tín dụng.

Thông tin chi tiết: https://vietnambiz.vn/fiingroup-bay-gio-cac-ngan-hang-moi-ngam-don-no-xau-trai-phieu-bat-dong-san-20231120161044362.htm