FIT lần đầu thua lỗ kể từ năm 2010

CTCP Tập đoàn F. I. T ( FIT ) đã thu về 43 tỷ đồng lãi ròng trong quý 4/ 2023, gấp 10 lần cùng kỳ năm trước nhưng vẫn chưa đủ để kéo kết quả cả năm 2023 theo hướng tích cực và đành chịu lỗ ròng 113 tỷ đồng, ghi nhận lần đầu thua lỗ kể từ năm 2010. Lãi ròng tích cực trong quý 4 đến từ doanh thu tăng tốt 20%, hoạt động tài chính tăng mạnh 28%, đạt 56 tỷ đồng. Tuy nhiên, chi phí tài chính cả năm 2023 của FIT tăng hơn 143% dẫn đến khoản lỗ ròng 113 tỷ đồng, mức thấp nhất kể từ năm 2010. Tiền gửi có kỳ hạn của FIT tăng mạnh, từ 409 tỷ đồng trước đó nay đã lên tới 1.3 ngàn tỷ đồng. FIT đã thoái vốn tại CTCP Cap Padaran Mũi Dinh trong quý 3/2023, qua đó không còn hạch toán khoản đầu tư này.

Thông tin chi tiết: https://fili.vn/2024/02/fit-lan-dau-thua-lo-ke-tu-nam-2010-737-1154667.htm

7 Likes