Flash sale 9/9

ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN | NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG 9/9:

:point_right: THỊ TRƯỜNG XẤU HAY FLASH SALE?
:point_right: CÁCH XỬ LÍ DANH MỤC

Mời mọi người xem video hôm nay