[Flashnote] Điểm nhất phiên giao dịch ngày 21/11/2023

Thị trường chứng khoán có phiên tăng điểm tốt, vnindex đóng cửa gần như cao nhất phiên nhưng có dấu hiệu phân kỳ macd.

  • Các ngành có dấu hiệu xấu: bất động sản, thép => xuất hiện mẫu hình 2 đỉnh, phân kỳ âm MACD
  • Một số cổ phiếu dài hạn ấn tượng: CTD BMP

Trang phân tích: https://tinchungkhoan.org/bai-viet/flashnote-diem-nhat-phien-giao-dich-ngay-21-11-2023/

1 Likes