FMC: Thu về 304 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, FMC thành điểm sáng của ngành thủy sản

Công ty CP Thực phẩm Sao Ta đã thu về 304 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế trong năm 2023, giảm 7,2% so với năm trước.
Tuy nhiên, đây vẫn được coi là thành tích tốt trong bối cảnh ngành thủy sản liên tục gặp khó thời gian qua.
Doanh thu thuần của doanh nghiệp đạt 1.252,7 tỷ đồng trong quý IV/ 2023, tăng 3,4% so với cùng kỳ năm trước. Giá vốn hàng bán của doanh nghiệp cũng tăng 5,1%, lên mức 1.112,9 tỷ đồng. Cả năm 2023, doanh thu bán hàng của Sao Ta đạt 5.089 tỷ đồng, giảm 10,8% so với năm trước.
Cả năm 2023, doanh thu bán hàng của Sao Ta đạt 5.089 tỷ đồng, giảm 10,8% so với năm trước. Doanh thu bán thủy sản đạt 4.928 tỷ đồng, tương ứng giảm 10,2%; doanh thu hàng nông sản đạt 159 tỷ đồng, giảm 25,4%. Chi phí nguyên, vật liệu đầu vào của FMC đạt 4.

Thông tin chi tiết: https://nhadautu.vn/thu-ve-304-ty-dong-loi-nhuan-truoc-thue-fmc-thanh-diem-sang-cua-nganh-thuy-san-d83257.html

7 Likes