FPT báo lãi năm 2023 đạt kỷ lục 9.200 tỷ đồng

Tập đoàn FPT đã nối dài chuỗi tăng trưởng lợi nhuận sang năm thứ 9 liên tiếp, với doanh thu 52.618 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 9.203 tỷ đồng, tăng 19,6% và 20,1% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế cho cổ đông công ty mẹ đạt 6.470 tỷ đồng, tăng 21,8% YoY, EPS đạt 4.666 đồng/ cp. Cổ phiếu FPT cũng lập đỉnh giá trong năm 2023. Khối Công nghệ tiếp tục đóng góp 60% tổng thu và 45% lợi nhuận trước thuế của FPT. Doanh thu từ Dịch vụ công nghệ thông tin tại nước ngoài chính thức vượt mốc 1 tỷ USD, tăng 28,4%; lợi nhuận trước thuế đạt 3.782 tỷ đồng, tăng 27,1%. Công ty cũng đã ký hai thỏa thuận hợp tác với hai doanh nghiệp Nhật Bản là Yamato Holdings và Trade Waltz. Doanh thu chuyển đổi số từ thị trường nước ngoài trong năm 2023 đạt 10.425 tỷ đồng, tăng 42% so với cùng kỳ.

Thông tin chi tiết: https://dautu.kinhtechungkhoan.vn/fpt-bao-lai-nam-2023-dat-ky-luc-9200-ty-dong-220547.html

4 Likes