FPT (Cuộc đua Số) DGW + MWG = MC2

AI Lập F. U. C. K. FPT University of Computer Knowledge ~ Bách Khoa?
090.3$*.6886
([Cuộc Đua Số 2017 - 2018] Vòng loại trường Đại học Bách Khoa Hà Nội - YouTube)