Fpt - siêu cổ phiếu công nghệ 2024

, , , , , ,

UPERFIN đã khuyến nghị đến ace cổ phiếu FPT ở điểm mua 135, mức lãi tính đến hiện tại gần 9%. Chúc mừng anh chị đã có hàng.

UPERFIN luôn kỳ vọng mang lại cho khách hàng giá trị lợi nhuận tốt nhất trong thị trường SIDEWAY khó khăn và luôn đảm bảo về quản trị rủi ro.

Chúc mừng quý anh chị đã nắm giữ cổ phiếu FPT trong danh mục.
Tham gia cộng đồng UPERFIN để quan sát thị trường và những cổ phiếu tốt.