FPT vẫn là leader thị trường thôi

Công ty duy trì kết quả kinh doanh tích cực trong Q1/2024 nhờ đà tăng trưởng vững chắc của mảng dịch vụ CNTT thị trường nước ngoài, phù hợp với kỳ vọng của chúng tôi. Giá cổ phiếu đã tăng 38% kể từ lần cập nhật gần nhất và đã phản ánh tiềm năng tăng trưởng của năm 2024. Tuy nhiên, bức tranh năm 2025 vẫn khả quan với mức tăng trưởng lợi nhuận ròng dự phóng 25,5% svck.

FPT công bố doanh thu đạt 14.093 tỷ đồng (+20,6% svck) và LNTT 2.534 tỷ đồng (+19,5% svck) trong Q1/2024. Kết quả tương ứng trong 4T2024 là 18.989 tỷ đồng (+20,6% svck) và 3.447 tỷ đồng (+19,7% svck).

Dịch vụ CNTT thị trường nước ngoài [doanh thu/LNTT: 6.999 tỷ đồng (+28,7% svck)/1.119 tỷ đồng (+25,4% svck)] tiếp tục là động lực tăng trưởng và đóng góp chính cho FPT, ghi nhận tăng trưởng ở tất cả các thị trường. Doanh thu từ dịch vụ chuyển đổi số tăng 36% svck, chiếm ~42% doanh thu của mảng trong Q1/2024.

Dịch vụ CNTT trong nước [1.472 tỷ đồng (+5,1% svck)/41 tỷ đồng (+136% svck)] ghi nhận kết quả kinh doanh có phần cải thiện svck, mặc dù vẫn thấp hơn nhiều so với các năm trước do các doanh nghiệp giảm, hoãn các khoản đầu tư cho CNTT trong bối cảnh kinh tế khó khăn.

Dịch vụ viễn thông [3.885 tỷ đồng (+5,1% svck)/805 tỷ đồng (+11,4% svck)] duy trì tăng trưởng ổn định. Mảng quảng cáo trực tuyến (+33,6%/+20 lần) hồi phục từ nền thấp trong năm trước do các công ty cắt giảm ngân sách quảng cáo trong bối cảnh kinh tế khó khăn. Mảng giáo dục tiếp tục tăng trưởng doanh thu mạnh mẽ 26% svck.

Lợi nhuận tài chính giảm 31,6% svck do thu nhập lãi giảm và không có khoản cổ tức như cùng kỳ. Trong khi đó, lợi nhuận từ các công ty liên kết tăng 70,3% svck lên 74 tỷ đồng, có thể phần lớn nhờ sự hồi phục của FRT.

Nhận định nhanh: Chúng tôi duy trì dự phóng doanh thu thuần và LNTT cho FPT trong năm 2024 lần lượt là 63.151 tỷ đồng (+20,0% svck) và 10.903 tỷ đồng (+18,5% svck) và dự phóng mức tăng trưởng tương ứng là 19,6% svck và 23,2% svck cho năm 2025. **Giá mục tiêu của chúng tôi cho FPT vào cuối năm 2025 là 160.000 đồng/cổ phiếu, tương đương tổng tỷ suất lợi nhuận 14%.

Mở tài khoản chứng khoán:

Margin 3:7 lãi 9.9%/năm, phí 0.15%

Bảo lãnh thêm sức mua đầu ngày

Có hàng T0

Điện thoại ở Avatar

FPT ngon hềy