FTSE Vietnam ETF và VNM ETF sẽ thêm mới HSG và PDR trong kỳ cơ cấu tháng 6?

FTSE Vietnam ETF và VNM ETF sẽ thêm mới HSG và PDR trong kỳ cơ cấu tháng 6?

Theo dự báo FTSE Vietnam ETF sẽ đưa HSG vào danh mục trong kỳ cơ cấu này và mua vào khoảng 3,66 triệu cổ phiếu.

Đầu tháng 6 tới đây, FTSE Vietnam Index và MVIS Vietnam Index, chỉ số cơ sở của 2 quỹ FTSE Vietnam ETF và VNM ETF sẽ tiến hành cơ cấu danh mục. Với tổng quy mô 2 quỹ ETFs hiện lên tới gần 950 triệu USD, hoạt động cơ cấu danh mục sẽ ít nhiều ảnh hưởng tới biến động thị trường.

Cụ thể, theo BSC, hiện có đến 4 cổ phiếu (PDR, KDH, HSG và DXG) thỏa mãn tiêu chí vào rổ MVIS Vietnam Index (chỉ số cơ sở của VNM ETF), tuy nhiên PDR là có khả năng lớn nhất. Ở chiều ngược lại, nhiều khả năng MVIS Vietnam Index sẽ không loại cổ phiếu nào.

Theo kịch bản thêm mới PDR, Việt Nam sẽ có 17 cổ phiếu trong danh mục VNM ETF, tương ứng tỷ trọng khoảng 66,5%. Ước tính, PDR sẽ chiếm tỷ trọng 4,2% trong danh mục quỹ, tương ứng được mua vào 7,1 triệu cổ phiếu.

Bên cạnh đó, các cổ phiếu như VNM, VHM, VCB, SSI…có thể cũng được gia tăng tỷ trọng. Trong khi đó, NVL, HPG là những cổ phiếu bị giảm tỷ trọng mạnh trong kỳ cơ cấu này.

FTSE Vietnam ETF và VNM ETF sẽ thêm mới HSG và PDR trong kỳ cơ cấu tháng 6? - Ảnh 1.

Dự báo danh mục VNM ETF sau kỳ cơ cấu tháng 6

Với FTSE Vietnam Index (chỉ số cơ sở của FTSE Vietnam ETF), nhiều khả năng chỉ số sẽ thêm mới HSG vào danh mục và không loại cổ phiếu nào.

Trong kịch bản này, FTSE Vietnam ETF sẽ có 22 cổ phiếu trong danh mục. Ước tính, HSG sẽ chiếm khoảng 1,3% danh mục, tương ứng được FTSE Vietnam ETF mua vào khoảng 3,66 triệu cổ phiếu.

Các cổ phiếu bị FTSE Vietnam ETF giảm tỷ trọng trong kỳ cơ cấu này có thể là HPG, VNM, VIC, PDR…

FTSE Vietnam ETF và VNM ETF sẽ thêm mới HSG và PDR trong kỳ cơ cấu tháng 6? - Ảnh 2.

Dự báo cơ cấu danh mục FTSE Vietnam ETF sau kỳ cơ cấu tháng 6

Mở tài khoản ưu đãi: 097.522.8813
Skype :quantran0211

1 Likes