Full Margin - Chiến mọi thị trường

Thanh khoản thấp nói lên điều gì? Mỗi loại thị trường có một cách chiến riêng. Tôi không bao giờ full tiền cả mà lúc nào cũng full margin (trừ thị trường xuống). Thị trường này kiếm được tiền mới là cao thủ chứ thời gian đầu tháng 6 ai chẳng lãi. Mời anh em cùng đàm đạo:

Chiến mọi thị trường! NĐ phiên chứng khoán 25/6

2 Likes

Bác chủ ơi. Thị trường giảm như này có đang lo không bác.

Kiếm được tiền không nói lên cao thủ, ăn thì ăn 20-30% thua thì cháy cả tài khoản thì liệu là cao thủ không ạ. Full margin là lúc nào cũng đặt mình vào cửa tử, thắng thì không thể thắng mãi mà thua 1 lần thì không làm lại được