Game tăng vốn!

Thị trường thời gian qua em nào có game tăng vốn là phi cực mạnh

THD , VIX, LCG, BCG…và hiện là FLC

Nhà a.Q cõn một em có game tăng vốn nữa nhé bác @nhadautu2020 ơi

1 Likes

Các em ck năm nay tăng vốn hết, các em càng nhỏ tăng càng nhiều như ctck Hải Phòng

Dòng nhà a.Q cõn một em tăng vốn nữa nhé các bác ! Hihi

Thị trường giờ bắt đầu khó kiếm lợi nhuận rồi

Dòng tiền trên ttck cơ sở sẽ dồn vào các em có game mà chiến thôi

NHA cũng game tăng vốn mà phi kinh đó

Chuẩn bị là em nào bác?

1 Likes

E nào thế bác ui???:heart_eyes:

1 Likes

https://vietstock.vn/2021/03/chung-khoan-da-nang-muon-manh-tay-tang-von-gap-16-lan-764-836424.htm

1 Likes

Các em ck, vốn điều lệ càng nhỏ càng tăng vốn nhiều để đáp ứng các dịch vụ ck trong điều kiện mới

Con nào vậy bác, bật mí chữ cái đầu được không :wink:

1 Likes

Trong dòng nhà a.Q thì ctck có một hà bác ơi …hihi

1 Likes

con TLD sẽ đánh ae chú ý

1 Likes

https://finance.vietstock.vn/DSC-ctcp-chung-khoan-da-nang.htm

DSC phi chạm 20…các e tăng vốn đều phi ngon kinh luôn

1 Likes

Thơm quá

1 Likes