Gần 1/3 doanh thu phí của AIA đến từ ngân hàng: 57% hợp đồng bảo hiểm bị hủy sau năm đầu

Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm cho biết, 57% hợp đồng bảo hiểm AIA bán qua ngân hàng trong năm 2022 bị hủy sau năm đầu.

Gần 1/3 doanh thu phí của AIA đến từ ngân hàng: 57% hợp đồng bảo hiểm bị hủy sau năm đầu- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm (Bộ Tài chính) vừa công bố kết luận thanh tra việc bán bảo hiểm qua ngân hàng (bancassurance) tại Công ty bảo hiểm nhân thọ AIA Việt Nam trong năm 2022.

Theo kết luận thanh tra, AIA phân phối bảo hiểm qua 6 ngân hàng trong năm 2022: gồm VPBank, BVBank, KienlongBank, CitiBank, HSBC, PVBank. Trong đó, đối tác phân phối bảo hiểm có doanh thu khai thác mới cao nhất là VPBank. Đến cuối 2022, AIA đã trả số tiền hỗ trợ ban đầu cho đối tác lớn nhất là VPBank hơn 7.200 tỷ

Năm 2022, doanh thu phí bảo hiểm bán qua ngân hàng của AIA đạt 5.290 tỷ đồng, chiếm 28% tổng doanh thu phí. Còn nếu tính theo việc bán hợp đồng mới, doanh thu phí khai thác bán qua kênh ngân hàng đóng góp 42% tổng phí khai thác mới của AIA.

Trong năm 2022, công ty phát hành mới hơn 73.400 hợp đồng qua kênh ngân hàng với tỷ lệ hủy ngang sau năm đầu là 57%.

Qua thanh tra, tại đối tác phân phối bảo hiểm ngân hàng của AIA là VPBank, có 167 nhân viên nhà băng này giới thiệu khách hàng tham gia hơn 230 hợp đồng bảo hiểm liên kết chung dù chưa được cấp chứng chỉ đào tạo đại lý, hoặc chưa được chứng nhận hoàn thành khóa học về sản phẩm bảo hiểm liên kết chung.

Bên cạnh đó, việc thanh tra cho thấy có hơn 3.000 nhân viên ngân hàng của VPBank, BVBank, KienLongBank... được công ty AIA đào tạo để giới thiệu khách hàng tham gia bảo hiểm liên kết đơn vị nhưng chưa đảm bảo đầy đủ nội dung, thời lượng đào tạo theo quy định của Bộ Tài chính. Theo đó, các nhân viên ngân hàng này chỉ giới thiệu khách tham gia mà không tham gia vào việc tư vấn, chào bán và thu xếp ký kết hợp đồng.

Việc để các nhân viên thuộc đại lý bảo hiểm chưa được đào tạo đầy đủ tiếp cận với khách hàng, chưa làm đầy đủ các bước theo thoả thuận giữa AIA và ngân hàng, nhưng vẫn nhận đủ hoa hồng và khoản thưởng, theo kết quả thanh tra, là không đúng quy định.

Qua thanh tra, Cục Quản lý giám sát bảo hiểm đề nghị tổng giám đốc AIA Việt Nam rà soát, tăng cường quản lý hoạt động bán bảo hiểm qua ngân hàng để giảm tình trạng hủy hợp đồng, đảm bảo quyền lợi của người mua. Việc ban hành các quy định bancassurance phải đảm bảo khách hàng được tư vấn phù hợp với nhu cầu và tình hình tài chính, nhận thức rõ được quyền lợi, các khoản phí, cũng như rủi ro...

Mạnh Đức

An ninh Tiền tệ

https://cafef.vn/gan-1-3-doanh-thu-phi-cua-aia-den-tu-ngan-hang-57-hop-dong-bao-hiem-bi-huy-sau-nam-dau-188240402105218197.chn