Gần 83% nguồn vốn trồng và bảo vệ rừng từ xã hội hóa

Trong tọa đàm "Xã hội hóa trồng rừng - Vì một Việt Nam xanh hơn", ông Trần Quang Bảo, Cục trưởng Cục Lâm nghiệp cho biết, nguồn vốn từ ngân sách nhà nước hỗ trợ trồng rừng chiếm khoảng 17,4%, tương ứng với 121.000 ha; còn lại 82,6% là nguồn vốn xã hội hóa. Việc xã hội hóa trồng rừng đã được khuyến khích bởi nhà nước, bao gồm vốn vay hỗ trợ lãi suất, phát triển hợp tác, liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm, và đa dạng hóa nguồn lực đến từ nguồn quỹ quốc tế và trong nước. Từ 2021 đến nay, cả nước đã trồng khoảng 696.000 ha rừng trồng tập trung và khoảng 277 triệu cây phân tán.

Thông tin chi tiết: https://bnews.vn/gan-83-nguon-von-trong-va-bao-ve-rung-tu-xa-hoi-hoa/315598.html