Gặp nhau cuối tuần: Phân tích case NVL - Thấy gì từ việc chuẩn bị huy động 29.000 tỷ

NVL T+10
z4187162255327_d772a68c2f3ef98fc2fb829ffcf4d31e

Tây nay múc 11 triệu NVL . Có biến lớn rồi

Tây mũi thính như d og ấy nhỉ :crazy_face: :crazy_face: :crazy_face: