GAS: LNG nhập khẩu sẵn sàng trong tháng 7 sẽ giúp tăng sản lượng khí – Báo cáo ĐHCĐ

GAS: LNG nhập khẩu sẵn sàng trong tháng 7 sẽ giúp tăng sản lượng khí – Báo cáo ĐHCĐ

  • 140 cổ đông (tương ứng 95,8% tổng số cổ phiếu lưu hành) đã tham gia ĐHCĐ của Tổng CT Khí Việt Nam (GAS) vào ngày 25/05. ĐHCĐ chủ yếu thảo luận về kế hoạch kinh doanh năm 2023 của công ty, việc nhập khẩu LNG, tiến độ của dự án lô B và tác động của giá dầu đối với lợi nhuận của GAS.

  • Cổ đông đã thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2023 gồm doanh thu đạt 76 nghìn tỷ đồng (- 24% YoY) và LNST đạt 6,5 nghìn tỷ đồng (-57% YoY) dựa trên giả định giá dầu Brent trung bình đạt 70 USD/thùng và sản lượng khí thương phẩm đạt 7,7 tỷ m3 (đi ngang YoY). Chúng tôi cho rằng giả định giá dầu và kế hoạch LNST của GAS khá thận trọng. GAS cũng đề xuất sẽ điều chỉnh kế hoạch của công ty tương ứng với giá dầu và sản lượng khí thương phẩm thực tế.

  • Cổ đông thông qua kế hoạch tăng vốn điều lệ của GAS thêm 20% lên 22.967 tỷ đồng thông qua phát hành cổ phiếu phổ thông cho cổ đông hiện hữu trong năm 2023.

  • Cổ đông đã thông qua cổ tức tiền mặt cho năm 2022 là 3.600 đồng/CP (36% vốn điều lệ hiện tại, 30% vốn điều lệ sau khi thực hiện tăng vốn điều lệ), vượt dự báo của chúng tôi là 3.000 đồng/CP. Ngoài ra, GAS đặt kế hoạch cổ tức tiền mặt cho năm 2023 đạt 2.000 đồng/CP, dựa theo kế hoạch LNST thận trọng của công ty. Chúng tôi nhận thấy không có thay đổi đáng kể nào đối với dự báo của chúng tôi là 4.000 đồng/CP (lợi suất 4,2%) khi GAS cho biết công ty có thể đạt LNST cao hơn 30% so với kế hoạch nếu giá dầu Brent trung bình năm 2023 đạt 80 USD/thùng.

  • Kho cảng LNG Thị Vải – Giai đoạn 1 đang đúng tiến độ để chạy thử vào tháng 7. Vào ngày 22/05, GAS đã ký xác nhận mua hàng với Shell để nhập khẩu lô LNG đầu tiên vào Việt Nam. 65.000 m3 LNG dựa theo cơ sở giao hàng tại tàu (DES) sẽ được giao từ 01/06 đến 31/07. Theo chúng tôi, giá nhập khẩu LNG sẽ thấp hơn 10 USD/triệu BTU, chúng tôi cho rằng mức giá này là hợp lý.

  • ĐHCĐ đã thông qua việc bầu ông Nguyễn Thanh Bình làm Chủ tịch HĐQT mới của GAS và ông Phạm Văn Phong làm Tổng Giám đốc mới của công ty. Cả hai hiện là Phó Tổng giám đốc tại GAS và có hơn 20 năm kinh nghiệm trong ngành dầu khí.

Mở tài khoản Ưu đãi, Hỗ trợ giao dịch, tư vấn bám sát
Liên hệ: 097.522.8813