GDT: Chủ tịch HĐQT đăng ký mua thêm 0,57% cổ phần

GDT: Chủ tịch HĐQT đăng ký mua thêm 0,57% cổ phần

  • Chủ tịch HĐQT của CTCP Chế biến Gỗ Đức Thành (GDT), bà Lê Hải Liễu đã đăng ký mua 1 triệu cổ phiếu GDT thông qua phương thức thỏa thuận hoặc khớp lệnh từ ngày 05/01 đến ngày 03/02. Nếu bà Liễu thành công mua toàn bộ số lượng cổ phiếu đã đăng ký, tỷ lệ sở hữu của bà tại GDT sẽ tăng lên 2,07%.

  • Chúng tôi hiện có khuyến nghị PHÙ HỢP THỊ TRƯỜNG cho GDT với giá mục tiêu là 62.500 đồng/CP, tương ứng tổng mức sinh lời dự phóng là 6,5%, bao gồm lợi suất cổ tức 7,3%.

  • Tổng hợp

Mở tài khoản Ưu đãi, Hỗ trợ giao dịch, tư vấn bám sát
Liên hệ: 097.522.8813