GEG - Cập nhật kết quả kinh doanh Q3-2022

GEG công bố doanh thu quý 3 đạt 522 tỷ đồng, +67% so với cùng kỳ (svck) và lợi nhuận sau thuế 126 tỷ đồng, +138% svck. Lũy kế 9T2022, doanh thu đạt 1.597 tỷ đồng +70% svck với lợi nhuận sau thuế 297 tỷ đồng, +64% svck. Doanh thu tăng chủ yếu nhờ vào ba dự án gió đã đi vào hoạt động thương mại từ tháng 10-2021: Ia Bang (50 MW), Tân Phú Đông 2 (50 MW) và VPL 1 (30 MW). Các nhà máy điện này dự kiến sẽ mang lại 434 tỷ đồng doanh thu vào năm 2022.

Tỷ suất lợi nhuận gộp trong cả Q3 và 9T 2022 đã giảm phần nào, tuy nhiên, điều này chủ yếu đến từ chi phí khấu hao từ các dự án mới. Để minh họa, trong 9T2022 khấu hao là 486 tỷ đồng, tăng 213 tỷ đồng, +78% svck, và chiếm hơn 51% mức tăng của giá vốn hàng bán trong 9T2022.

Công ty đang phải gánh một khoản nợ đáng kể để tài trợ nhiều dự án năng lượng tái tạo. Hiện tại, nợ ròng của GEG là 7.781 tỷ đồng, với hầu hết các khoản nợ đều có lãi suất thả nổi, điều này có thể ảnh hưởng tiêu cực đến chi phí tài chính của công ty. Theo ước tính của chúng tôi, nếu lãi suất các khoản nợ của GEG tăng 1%, hàng năm GEG sẽ phải đối mặt với chi phí lãi vay thêm gần 80 tỷ đồng.

Trong Q3, GEG ghi nhận doanh thu hoạt động tài chính tăng vọt lên 175 tỷ đồng, +929% svck, chủ yếu là do thu nhập 165 tỷ đồng liên quan đến việc chuyển nhượng cổ phần 99,93% cổ phần của CTCP Năng lượng tái tạo Số 1 (NRE). Nếu loại trừ khoản này, LNST -39 tỷ đồng và chỉ còn 132 tỷ đồng, tương ứng Q3-2022 và 9T2022.

Ngoài ra, vào tháng 10-2022, GEG đã thông báo về việc chấp thuận phát hành riêng lẻ 64,2 triệu cổ phiếu ưu đãi với lãi suất 6%, tương đương với 642 tỷ đồng vốn chủ sở hữu, cho Deutsche Investitutions Bank (DEG) với số tiền thu được sẽ được phân bổ cho hai (2) dự án: VPL 2 (Điện gió - 30 MW) và Đức Huệ (Điện mặt trời - 49 MWp). Các dự án này dự kiến sẽ đi vào hoạt động thương mại vào năm 2023. Năm 2022, công ty đặt mục tiêu hoàn thành nhà máy Tân Phú Đông 1 (Điện gió - 100 MW).

Nhận xét: Ba dự án năng lượng tái tạo mới chưa quyết toán giá cho hợp đồng mua bán điện do chính sách FIT hết hạn vào ngày 1-11-2021, điều này dẫn đến sự chưa chắc chắn về mặt doanh thu đối với các dự án này trong tương lai. Theo chia sẻ từ phía doanh nghiệp, công ty đang chờ phê duyệt chính thức Quy hoạch điện 8 cũng như cơ chế giá cho năng lượng tái tạo mới để rõ ràng hơn về giá bán điện cho các dự án này. Tuy nhiên, chúng tôi dự báo nhiều khả năng giá bán sẽ dưới 8 cent/kWh đối với các dự án này vì giá bán lẻ điện hiện tại khoảng 8 cent/kWh. Do đó, giá bán buôn dự kiến sẽ thấp hơn 8 cent/kWh.

Mở tài khoản chứng khoán:
Margin 3:7 lãi 9.9%/năm, phí 0.15%
Bảo lãnh thêm sức mua đầu ngày
Có hàng T0
Tel: 0912107487