GEG sắp nhận thêm gần 30 tỷ đồng từ công ty con

,

CTCP Thủy điện Gia Lai ( UPCoM: GHC ) thông báo tạm ứng cổ tức đợt 2/ 2023 bằng tiền mặt với tỷ lệ thực hiện 10%, tương đương 1 cp được nhận 1,000 đồng, và gần 47.7 triệu cp đang lưu hành, ước tính số tiền GHC sẽ chi cho các cổ đông khoảng 47.7 tỷ đồng. GHC là công ty con của CTCP Điện Gia Lai, sở hữu 62.53% tại ngày 30/06/2023 và ước tính GEG sẽ nhận được gần 30 tỷ đồng từ đợt trả cổ tức của GHC. Tổng cộng tỷ lệ cổ tức GHC đã và sẽ tạm ứng trong năm 2023 là 25%, bằng kế hoạch được ĐHĐCĐ 2023 thông qua.

Thông tin chi tiết: https://vietstock.vn/2023/11/geg-sap-nhan-them-gan-30-ty-dong-tu-cong-ty-con-738-1123640.htm