Gex lên bao nhiêu?

Quý 3 đã vượt kế hoạch lợi nhuân năm. Quý 1 -2021 tiếp tục nhận cổ tức 30% từ CAV dự kiến thu về 150 tỷ. Sáp nhập thành công VGC và game tăng vốn nữa. Quá nhiều lý do để em nó cất cánh!

1 Likes

gex đang có phát hành nên chắc giao dịch quanh mốc 25 tích lũy bác ạ

1 Likes