GEX- Tập đoàn GELEX - bước tiến mới quan trọng

trading không coco gex gặp lực bán khá lớn

Quá ngon

doanh nghiệp sản xuất , định giá thấp có thể là định hướng dòng tiền sắp tới

2 Likes

Đoạn này mình bận, không kịp theo Cô Cô ở điểm mua được nói tới lúc mở Pic. Hơi tiếc. Hixx

1 Likes

Đoạn này chẳng buồn fomo

2 Likes

Gex tăng bền mà không cần fomo mới mua được . :slightly_smiling_face:

5 Likes

Giờ mua GEX bền vững

Gex cứ nhặt khi có cơ hội

GEX tuần sau bùng nổ

1 Likes

Gex khi nào tín hiệu xấu coco báo hộ nhé :smiling_face_with_three_hearts:

1 Likes

thật, nổ ác quá! Tớ thấy bác hô hào khoẻ phết :stuck_out_tongue_closed_eyes:

Ôm chờ đi bác ơi, với Gex phải kiên nhẫn

1 Likes

Có vẻ ít người vào gex nhỉ, phiên đẹp vậy mà thấy im ắng lắm :grin::grin:

Vượt 26 sẽ rầm rộ trở lại :stuck_out_tongue_closed_eyes:

1 Likes