Giá cao su hôm nay 13/2: Biến động trái chiều

Giá cao su trên hai sàn giao dịch tăng - giảm trái chiều với mức điều chỉnh gần 1% trong phiên sáng nay. Giá cao su RSS3 giao kỳ hạn tháng 3/2024 trên sàn giao dịch hàng hóa tương lai Thượng Hải tăng nhẹ 0,76%. Điểm sáng của Cao su Chư Prông là sản lượng, tiêu thụ và xuất khẩu sản phẩm vượt kế hoạch dù giá mủ cao su toàn ngành cũng như công ty ở mức thấp. Năm 2023, công ty đã khai thác được 8.979 tấn, vượt 179 tấn và đạt trên 102% kế hoạch, về đích trước 6 ngày. Lợi nhuận trước thuế 63 tỷ đồng, nộp ngân sách nhà nước gần 33 tỷ đồng, đạt 188% kế hoạch. Năm 2023, Cao su Chư Prông tiếp tục được Liên đoàn Công nghiệp và Thương mại Việt Nam - VCCI cấp giấy chứng nhận Top 100 "Doanh nghiệp bền vững" và Top 50 "Doanh nghiệp tiêu biểu sáng tạo".

Thông tin chi tiết: https://thuongtruong.com.vn/news/gia-cao-su-hom-nay-132-bien-dong-trai-chieu-115830.html

9 Likes