Giá cổ phiếu HTP lượn sóng

Cổ phiếu CTCP In Sách Giáo khoa Hòa Phát ( Mã: HTP ) giảm 42% trong nửa đầu tháng 12/ 2023, nhưng tăng trở lại 85% trong nửa cuối tháng. Giá cổ phiếu biến động với biên độ lớn trong thời gian 1 tháng gần đây. Thanh khoản cũng là điểm đáng chú ý, với khối lượng giao dịch bình quân phiên đạt trên 390.000 đơn vị, gấp 4 lần bình quân phiên qua 1 năm. Cổ đông lớn Chứng khoán Thành Công mua 406.000 cổ phiếu vào ngày 20/12/2023, nâng sở hữu lên thành 7,7 triệu đơn vị, tương ứng với 8,4% vốn.
Công ty cũng ghi nhận việc cổ đông lớn Chứng khoán Thành Công mua 406.000 cổ phiếu vào ngày 20/12/2023, nâng sở hữu lên thành 7,7 triệu đơn vị, tương ứng với 8,4% vốn.

Thông tin chi tiết: https://vietnambiz.vn/gia-co-phieu-htp-luon-song-202415174951952.htm