Giá cổ phiếu liên tục lao dốc, Phó Chủ tịch VNE xin từ chức

Hội đồng quản trị Tổng CTCP Xây dựng Điện Việt Nam ( HOSE: VNE ) đã miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2020 - 2025 đối với ông Trần Quang Cần từ ngày 19/11. Thay thế cho ông Cần, HĐQT bổ nhiệm ông Phạm Phú Mai, Thành viên HĐQT từ tháng 6/2020 được giữ chức Phó Chủ tịch cho nhiệm kỳ 2020 - 2025. Hiện tại, Ban điều hành VNE còn 4 người, gồm Chủ tịch, ông Phạm Phú Mai làm Phó Chủ tịch, hai thành viên còn lại là ông Đào Ngọc Quỳnh và ông Nguyễn Tịnh.
Cổ phiếu VNE đang đạt vùng 6.800 đồng/ cp, tương đương mức giảm 0,15%. Giá cổ phiếu VNE chưa phát tín hiệu tăng trưởng tích cực, với nhiều điểm bất thường, khó lường trước. Trong tương lai, cổ phiếu VNE chưa được nhiều nhà đầu tư ưa chuộng do khó quay về vùng giá ổn định.
Doanh thu của VNECO giảm 1.016 tỷ đồng, tương ứng 61% so với cùng kỳ năm 2022, đạt 647,2 tỷ đồng.

Thông tin chi tiết: https://kinhtechungkhoan.vn/gia-co-phieu-lien-tuc-lao-doc-pho-chu-tich-vne-xin-tu-chuc-211862.html