Giá cổ phiếu năng lượng tái tạo bật tăng sau phê duyệt quy hoạch điện VIII

Giá cổ phiếu nhóm năng lượng diễn biến tích cực trong phiên 2/4/2024. Tính từ đầu năm, nhiều cổ phiếu đã có mức tăng hàng chục %.

Ngày 1/4/2024, phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã ký Quyết định 262/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch thực hiện Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Cơ cấu nguồn điện giai đoạn 2030 - 2050 (Nguồn: Báo Điện tử Chính phủ)

Theo đó, Chính phủ đặt mục tiêu chuyển dịch từ các nguồn điện truyền thống như nhiệt điện than sang các nguồn điện sạch hơn như: điện khí LNG, điện gió, điện gió ngoài khơi, điện mặt trời...

Mở phiên sáng nay 2/4, bất chấp thị trường chung giảm hơn 5 điểm, nhóm năng lượng ngược dòng, đón dòng tiền, nhiều cổ phiếu tăng tốt như PC1 (+2,65%), BCG (+3,84%), POW (+2,2%),...

Diễn biến giá cổ phiếu TV2, một trong các doanh nghiệp hạ tầng xây lắp điện

Ngoài nhóm doanh nghiệp thuộc nhóm sản xuất điện, các doanh nghiệp làm về thi công hạ tầng điện, biến áp, dường dây dẫn như PC1, TV2… cũng lên mạnh, thậm chí còn tăng mạnh hơn. Các doanh nghiệp trên được dự báo hưởng lợi lớn khi nhu cầu về đường dây truyền tải điện từ miền Trung ra miền Bắc, … đang rất cấp thiết trong giai đoạn tới.

Vũ Kim

https://dautu.kinhtechungkhoan.vn/gia-co-phieu-nang-luong-tai-tao-bat-tang-sau-phe-duyet-quy-hoach-dien-viii-228860.html