Giá cước vận tải bật tăng mạnh cao nhất kể từ tháng 5, nhóm vận tải biển nay có tăng trần?

, , , ,

Chỉ số vận tải đường biển chính của Sàn giao dịch Baltic, đo lường chi phí vận chuyển hàng hóa trên toàn thế giới, tăng trong ngày thứ 10 vào thứ Ba, tăng 6,1% lên mức cao nhất kể từ ngày 12 tháng 5 ở mức 1.526 điểm

1 Likes

Tin nóng quá! Nay cổ vận tải biển trần tím! :slight_smile: