Giá dầu thế giới đang neo rất cao, các bác biết nên mua cổ nào rồi chứ nhỉ?

Mời các bác xem tranh giá dầu thế giới